Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Талимаа эмнэлэг

Холбоо барих: 99080958

Вебсайт:https://www.facebook.com/TalimaaHosp/