Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Хасу манал эмнэлэг

Холбоо барих: 89949090

Вебсайт:https://www.facebook.com/Хасу-Манал-Эмнэлэг-241552663079661/