Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

Холбоо барих: 458699

Вебсайт:https://www.nccd.gov.mn