Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Холбоо барих: 361302

Вебсайт:https://bgdemt.ub.gov.mn