Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

Холбоо барих: 350808

Вебсайт:https://www.facebook.com/Сүхбаатар-дүүргийн-Нэгдсэн-Эмнэлэг-119837578172410/