Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Натул эмнэлэг

Холбоо барих: 70001200

Вебсайт:https://www.facebook.com/natulhospital/