Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Баясгалантай дэлхий эмнэлэг

Холбоо барих: 77170909

Вебсайт:https://www.facebook.com/BDHosp/