Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Бумаа санаа эмнэлэг

Холбоо барих: 99141919

Вебсайт:https://www.facebook.com/Бумаа-Санаа-Эмнэлэг-219954235167860/