Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэр: Дархан детект эмнэлэг

Холбоо барих: 96150466

Вебсайт:https://www.facebook.com/Darkhan96150466/