Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал нарт

post-title

Даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний 06 дугаар сарын гүйцэтгэлийг 10-ны өдрөөр тасалбар болгон нэхэмжлэлийг албан бичигт дурьдсан цахим хаягаар гэрээнд заасны дагуу 06 сарын 11, 12-ны өдрүүдэд хүлээн авна.