Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нийт эрүүл мэндийн байгууллагуудад

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн төслийг боловсруулахтай холбогдуулан гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээллийг хавсралтад заасан маягтын дагуу боловсруулж, хугацаанд нь ирүүлнэ үү.

Маягтын холбоос:

Эмнэлэг