Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ЛАВЛАГАА ШАТЛАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр, төрөл, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хувь, хэмжээ”-ний жагсаалтад заасан эмийг бичих эрхтэй эмчийн ангиллын дагуу эмч жор бичих гэсэн зохицуулалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх болсон тухай 2022 оны 07 сарын 22-ны өдрийн 01/3637 тоот албан бичигтэй доорх холбоосоор орж танилцана уу.

01/3637 тоот албан бичиг