Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан өнөөдөр боллоо

post-title

Хуралдаанаар Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын “Стратеги төлөвлөгөө”-ний төслийг хэлэлцэн дэмжлээ. 

Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлснээр эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний багцыг даатгуулагчийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлсэн, сангийн хөрөнгийг оновчтой хуваарилсан, гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн арга хэлбэрийг нэвтрүүлсэн, стратегийн худалдан авалтын тогтолцоонд шилжсэн, худалдан авагч байгууллагын чадавхийг бэхжүүлсэн, цахим мэдээллийн сан, үйлчилгээ бүхий олон улсын түвшинд хүрсэн, чанартай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдэх юм.