Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн анхааралд

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар тогтоолоор Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн тоо мэдээлэл болон нэхэмжлэлийг бодит цагийн горимоор хүлээн авч холбогдох эрх зүйн хүрээнд тусламж, үйлчилгээг худалдан авахыг даалгасан хэдий анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын цахим програмын хөгжүүлэлтийн үйл явцаас шалтгаалж дээрх бодит цагийн горимоор нэхэмжлэл хүлээн авах хугацааг 2022 оны 07 дугаар сарын 01-нээс эхлэн мөрдөхөөр ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 09 дүгээр тогтоолоор баталсан.

 

Цаашид өрх, сум, тосгоны Эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний зардлыг зөвхөн E-Hospital програмд шивэх учир Health.gov.mn програмын тусламж, үйлчилгээний дэд системийг 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс бүрмөсөн хаахыг мэдэгдэж байна.