Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн анхааралд

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 05, 09 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний эхэлсэн болон дууссан хугацааг 24 цагийн дотор E-Hospital програмд бүртгэх бөгөөд энэхүү програмын зохицуулалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг мэдэгдьe!