Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

“Даатгуулагчийг эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулан, төлбөрийг санхүүжүүлэх журам"-ын төсөлд санал авч байна.

post-title