Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ЖИРЭМСНИЙ ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭМД-ЫН САНГААС 100% ХАРИУЦНА

post-title

 
ЭМДҮЗ-ийн 2022 онд баталсан 01-р тогтоолыг өнгөрсөн гуравдугаар сараас мөрдөж эхэлсэн. Тус тогтоолд хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын багц болон эрсдэлтэй жирэмсний хяналтын багц, жирэмсний үеийн өвчлөл, төрөхийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн зардлыг ЭМДС-аас бүрэн хариуцахаар тусгасан.
 
Ингэснээр даатгалаа тасралтгүй төлсөн иргэн та “Жирэмсэн эмэгтэйн үзлэг, шинжилгээний товлол”-ын дагуу лавлагаа шатлалд хийгдэх эмчийн үзлэг, зөвөлгөө, сорил, оношилгоо, шинжилгээ болон холбогдох бусад үзлэгүүдэд 100 хувь хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдана.
 
Тогтоол хэрэгжиж эхэлснээс хойш 66904 эх болон нярайд жирэмсний үеийн тусламж, үйлчилгээг үзүүсэн бөгөөд ЭМД-ын сангаас уг тусламж, үйлчилгээнд 10.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгосон байна.
 
 Мөн жирэмсний үеийн тусламж, авах гэж буй иргэн та ЭМД-аа тасралтгүй төлсөн байх шаардлагатай бөгөөд хүүхдээ төрүүлсний дараах 2 жилийн хугацааны ЭМД-ын шимтгэлийг төрөөс хариуцан төлнө.
 
May be an image of text that says 'эмд ерулменпийндаатгальн еренхийгазар жирэмсний уеийн тусламж уйлчилгээг эмд-ын сангаас 100% хариуцна 2022.03.11- 2022.08.31 байдлаар тусламж, уйлчилгээ ABCAH иргэд тусламж, уйлчилгээ жирэмсний уеийн эмгэг, терелттэй холбоотой хехний эмгэг иргэн жирэмсэн, терелт ба терсний дараах уеийн протейнури ба даралт ихсэх эмгг 1,367 жирэмсэнтэй холбоотой эхийн бусад евчин 37 ихэр жирэмсэн 1,527 протейнуритэй жирэмсний даралт ихсэх 57 хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын багц 1,272 нийт эрсдэлтэй жирэмсний хяналтын багц 22,799 39,845 66,904 100хубь 100'