Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Новартис эмийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт

post-title

Д/Д Эмийн үндсэн бүлэг Эмийн худалдааны нэр Олон Улсын нэршил Тун хэмжээ Хэлбэр  Үйлдвэрлэгчийн нэр, Улс
1 Зүрхний хэм алдагдал Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate 2.5 мг №30 Film coated tablets Lek S.A Warsawa, Poland 
2 Зүрхний хэм алдагдал Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate 5 мг №100 Film coated tablets Lek SA Strykow, Poland
3 Зүрхний хэм алдагдал Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate 10 мг №100 Film coated tablets Lek SA Strykow, Poland 
4 Даралт бууруулах Amlodipine Amlodipine 5 мг №30 Tablets Lek Pharmaceuticals d.d, Словени
5 Даралт бууруулах Amlodipine Amlodipine 10 мг №100 Tablets Lek Pharmaceuticals d.d, Словени
6 Даралт бууруулах Ramipril Ramipril 10 мг №100 Tablets Lek SA Strykow, Poland 
7 Даралт бууруулах Ramipril Ramipril 5 мг №20 Tablets Lek SA Strykow, Poland 
8 Хөхний хавдар Tamoxifen Tamoxifen 20 мг №30 Tablets Salutas Pharma GmbH, Герман
9 Шээс хөөх Furosemide Furosemide 40 мг №100 Tablets Salutas Pharma GmbH, Герман
10 Хөхний хавдар Anastrazole Anastrazole 1 мг №30 Film coated tablets Salutas Pharma GmbH, Герман
11 Даралт бууруулах Valsartan Valsartan 80 мг №28 Film coated tablets Novartis Farmaceutica SA Barbera, Испани
12 Даралт бууруулах Valsartan Valsartan 160 мг №28 Film coated tablets Novartis Farmaceutica SA Barbera, Испани
13 Хөхний хавдар Letrosole Letrosole 2,5 мг №30 Film coated tablets Novartis Pharma Stein AG, Щвейцарь
14 Уушгины өвчин /багтраа/ Salbutamol Salbutamol 100 мкг/доза Inhaler Aeropharm GmbH, Герман
15 Даралт бууруулах /шээс хөөх/ Hydrochlorthiaside Hydrochlorthiaside 25 мг №100 Tablets Salutas Pharma GmbH, Герман
16 Антибиотек Amoxicillin Amoxicillin 250 мг №100 Dispersable tablets Sandoz GmbH Kundl, Австри