Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Новартис эмийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт

post-title

Д/Д

Эмийн олон улсын нэршил /ЭОУН/

Эмийн хэлбэр

Савлалтын
тун

Худалдааны нэр

Эмийг бичих эрхтэй эмчийн ангилал

Эмийг хэрэглэх хүн амын бүлэг

Үнийн дээд хязгаар төгрөгөөр /ширхэг/

ЭМД-ын сангаас олгох хөнгөлөлтийн хэмжээ төгрөгөөр

Эмийн үндсэн бүлэг

1

amlodipine

шахмал

5 мг

Амлодипин

B,C,D

том хүн

146

146

Даралт бууруулах

2

amlodipine

шахмал

10 мг

Амлодипин

B,C,D

том хүн

131

131

Даралт бууруулах

3

amoxicillin

шахмал, капсул

250 мг

Амоксициллин

A, B,C,D

том хүн

131

131

Антибиотек

4

anastrozole

шахмал

1 мг

Анастрозол

B, C, D

том хүн

146

146

Хөхний хавдар

5

bisoprolol

шахмал

2.5 мг

Бисопролол

B, C, D

том хүн

146

146

Зүрхний хэм алдагдал

6

bisoprolol

шахмал

5 мг

Бисопролол

B, C, D

том хүн

131

131

Зүрхний хэм алдагдал

7

bisoprolol

шахмал

10 мг

Бисопролол

B, C, D

том хүн

131

131

Зүрхний хэм алдагдал

8

valsartan

шахмал

80 мг

Валсартан

B,C,D

том хүн

156

156

Даралт бууруулах

9

valsartan

шахмал

160 мг

Валсартан

B,C,D

том хүн

156

156

Даралт бууруулах

10

vildagliptin

шахмал

50 мг

Вилдаглиптин

B, C, D

том хүн

78

78

Чихрийн шижин

11

hydrochlorothiazide

шахмал

25 мг

Гидрохлоротиазид

B, C, D

том хүн, хүүхэд

131

131

Даралт бууруулах /шээс хөөх/

12

letrozole

шахмал

2.5 мг

Летрозол

C, D

том хүн

146

146

Хөхний хавдар

13

metformin

шахмал

500 мг

Метформин HCL

B,C,D

том хүн, хүүхэд

73

73

Чихрийн шижин

14

metformin

шахмал

1000 мг

Метформин HCL

B,C,D

том хүн, хүүхэд

73

73

Чихрийн шижин

15

ramipril

шахмал

5 мг

Рамиприл

B,C,D

том хүн

219

219

Даралт бууруулах

16

ramipril

шахмал

10 мг

Рамиприл

B,C,D

том хүн

131

131

Даралт бууруулах

17

salbutamol

ингляцийн цацлага

100 мкг/тун/200 доз

Салбутамол

B, C, D

том хүн, хүүхэд

4,379

4,379

Уушгины өвчин /багтраа/

18

tamoxifen

шахмал

20 мг

Тамоксифен AB

C, D

том хүн

146

146

Хөхний хавдар

19

furosemide

шахмал

40 мг

Фуросемид

A, B,C,D

том хүн

131

131

Шээс хөөх