Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

94 мянган дуудлагад мэдээлэл өгч шийдвэрлэж ажиллалаа

post-title

ДЭМБ-ын НДББ-ын Эрүүл мэндийн тогтолцооны газрын Эрүүл мэндийн санхүүжилт, бодлого, тусламж үйлчилгээний нэгжийн зохицуулагч Луйс Виналс Торрес ЭМДЕГ-ын “Хэрэглэгчтэй харилцах төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

Тус төв нь даатгуулагч-иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой бүх төрлийн мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөг 1800-1363 утсаар өгч 20 гаруй төрийн үйлчилгээг цахимаар болон биечлэн ирсэн иргэдэд үзүүлэн ажиллаж байна.

Өдөр бүр 400-600 дуудлага хүлээн авдаг бөгөөд дуудлагын аксис программын тусламжтайгаар нэг ч иргэний дуудлагыг алдалгүй авахын зорьдог. Шугам чөлөөгүй үед таны дуудлага манай цахим программд бүртгэгдэж, оператор өмнөх хэрэглэгчтэй ярьж дууссаны дараа тань руу 10-15 минутад эргэн холбогддог. 

2022 оны 11 сарын байдлаар шимтгэл төлөлтийн мэдээлэл,  хувь хэмжээ, зааварчилгаа, төр хариуцах болон нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэдийн мэдээллийг ЭМД-ын цахим системд шивэх, байршуулах, хадгалах, хөнгөлөлттэй эм, гэрээт байгууллагын мэдээлэл зэрэг асуудлаар 94 мянган дуудлага хүлээн авч иргэдийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж ажиллалаа.