Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Худалдан авалт, гэрээлэлтийн чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өглөө

post-title

ЭМДЕГ-аас нийслэл болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 350 гаруй гэрээ бүхий лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа.
 
 
Сургалтаар эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ, түүний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг хэрхэн хангаж ажиллах тухай болон сонгон шалгаруулалтын программд хүний нөөцийн мэдээллийг оруулах аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө өглөө.
 
 
Мөн иргэдэд илгээсэн мессеж гомдлын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулж, эмч мэргэжилтнүүдийн сонирхсон асуултад хариуллаа.