Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

post-title

Нийслэлийн гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 2022 онд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгосон санхүүжилтээр жилийн эцсийн байдлаар тооцоо нийлнэ үү.

-       Улсын эмнэлэг:   2023.01.09 - 2023.01.10

-       Өрхийн эмнэлэг: 2023.01.09 - 2023.01.10

-       Хувийн эмнэлэг: 2023.01.10 - 2023.01.13

-       Рашаан сувилал: 2023.01.10 -2023.01.13

-       Эмийн сан: 2023.01.04 - 2023.01.13-ны дотор тооцоо нийлсэн акт үйлдэнэ.