Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангуудын анхааралд

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай 2022 онд  Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ байгуулсан эмийн сангуудын гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж, мэдэгдэл очих хүртэлх хугацаанд  даатгуулагчдад хөнгөлөлттэй эмээр үйлчилж байхыг мэдэгдье.

 Хяналт, шалгалтаар гэрээ түр түдгэлзүүлсэн болон гэрээ цуцлагдсан эмийн сангуудад хамаарахгүй болно.

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ  ГАЗАР