Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлд саналаа ирүүлэнэ үү

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 05, 06 дугаар тогтоолын дагуу эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах гэрээнд заасан тусламж үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтыг хийхэд баримтлах нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 заасны дагуу санал авч байна.

Анхаарах: Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлд саналаа ирүүлэхдээ эх сурвалжийг заавал дурдсан байна.

Саналыг албан бичиг болон албан мэйлээр ирүүлнэ үү

Албан мэйлын хаяг: shalguur@emd.gov.mn

Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлтэй танилцах