Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Гэрээ бүхий эмийн сангуудын анхааралд

post-title

2022 онд байгуулсан даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээг дүгнэсэнтэй холбогдуулан гэрээг цуцлах эмийн сангуудын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралт, улсын байцаагчийн /ахлах/ хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэх эмийн сангуудын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус байршууллаа.

Жагсаалттай энд дарж танилцана уу.