Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

МЭДЭГДЭЛ

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын цахим систем нь анхан болон лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын ашиглаж буй цахим системд бүртгэгдсэн даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай мэдээллээс дараах хүснэгтэд заасан мэдээллийг хүлээн авдаг болно.