Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

“ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ЗАРИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ” БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар болон эрүүл мэндийн байгууллага хооронд 2021 онд байгуулсан “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс зарим эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэхэд шаардлагатай материалуудыг заасан хугацаанд ирүүлнэ үү. 

  1. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагууд нь 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ өдрийн дотор харьяа Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэст;
  2. Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагууд нь 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ өдрийн дотор gereelelt@emd.gov.mn цахим хаягт .pdf форматаар нэг үндсэн файл болгон тус тус ирүүлсэн байна;
  3. Заасан хугацаанд материал ирүүлээгүй, хугацаа хоцорсон болон шаардлага хангаагүй хүсэлтийг хүлээн авахгүй бөгөөд гэрээ дүгнэхгүй болохыг анхааруулья.

Жич: Гэрээ дүгнүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг эндээс татаж авна уу

Хаяг:  Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүргийн 3-р хороо, Чингисийн   өргөн чөлөө

Утас: 7010-1116, 7010-1159

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР