Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Багц төлбөрийн хэмжээ, журам батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.10-д заасны дагуу “ Багц төлбөрийн хэмжээ, журам батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газарт цахим хаяг /bodlogo_tuluvlult@emd.gov.mn/-аар саналаа ирүүлнэ үү.

Тогтоолын төсөлтэй танилцах