Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

post-title

Даатгуулагч, эрүүл мэндийн байгууллага та бүхэн энэхүү сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцсоноор Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын үйл ажиллагааг үнэлэх, цаашлаад үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад үнэтэй хувь нэмэр болох юм.
 
Судалгаанд оролцох холбоос: https://forms.gle/ZtGM3FzfDJPTJDzKA