Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАРЫН АНХААРАЛД

post-title

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай 2022 онд танай өрхийн эрүүл мэндийн төв Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээг байгуулан ажилласан.

            Тус газартай байгуулсан дээрх гэрээний 5.1 дэх заалтад зааснаар танай Өрхийн эрүүл мэндийн төв гэрээний гүйцэтгэлээ 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор ирүүлж, дүгнүүлэх байсан ч өнөөдрийг болтол ирүүлээгүй байна.

            Иймд тус гэрээний хоёрдугаар хавсралтын дагуу гэрээний биелэлтийн гүйцэтгэлийг тайлагнаж, 2023 онд байгуулах гэрээний гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшингийн хамт 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор gereelelt@emd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.

            Өмнөх оны гэрээний хэрэгжилтийг дуусгавар болгож, 2023 оны гэрээг шинээр байгуулснаар тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийг нэхэмжлэх, санхүүжүүлэх хууль зүйн үндэслэл бий болно.