Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хүргэлээ

post-title

  2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Хэнтий аймагт болсон аймгийн төвийн болон сумдын нийгмийн даатгалын байцаагч, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтад ЭМД-ын чанао, төлбөрийн мэргэжилтэн С.Наранцацрал оролцож, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт шалгах, цахимаар төлөх, эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хэрхэн хамрагдах, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эм болон тусламж үйлчилгээний талаар зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.