Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

“Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга,журам шинэчлэн батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд санал авах

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.10-д заасны дагуу Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга,журам шинэчлэн батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газарт цахим хаяг /bodlogo_tuluvlult@emd.gov.mn/-аар саналаа 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүртэл ирүүлнэ үү.

Тогтоолын төсөлтэй танилцах.