Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ

post-title

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, журам, загвар маягт, видео танилцуулгатай доорх холбоосоор орж танилцана уу.

 https://www.gia.gov.mn/45/all