Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ЭМДҮЗ-ийн 12 дугаар тогтоолд санал авах тухай

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 12 дугаар тогтоолын “Чанар, төлбөрийн хяналтын журам”-ын  нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан тусламж үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтыг хийхэд баримтлах “Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуур”-ын төсөлд захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлд саналаа ирүүлэхдээ эх сурвалжийг заавал дурьдсан байна. Саналыг албан бичгээр болон майл хаягаар ирүүлнэ үү.

Албан мэйл хаяг: shalguur@emd.gov.mn

Нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын төсөлтэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.