Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ

post-title

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ОНОШИЛГОО, ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ЭМБ - УЛААНБААТАР
Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
1 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
2 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
3 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
4 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
5 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
6 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
7 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
8 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
9 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
10 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
11 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
12 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
13 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
14 Улаанбаатар Багануур Багануур ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
15 Улаанбаатар Багануур Замбага эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
16 Улаанбаатар Баянгол АСЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
17 Улаанбаатар Баянгол АСЭ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
18 Улаанбаатар Баянгол АСЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
19 Улаанбаатар Баянгол Амин-Эрдэнэ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
20 Улаанбаатар Баянгол Амин-Эрдэнэ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
21 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
22 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
23 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
24 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
25 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
26 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
27 Улаанбаатар Баянгол Ачтан 300041 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
28 Улаанбаатар Баянгол БУЯНТ ОНОШЛОГОО эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
29 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
30 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
31 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
32 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
33 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
34 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
35 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
36 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
37 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
38 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
39 Улаанбаатар Баянгол Баянгол ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
40 Улаанбаатар Баянгол Гарьдманлай эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
41 Улаанбаатар Баянгол Гарьдманлай эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
42 Улаанбаатар Баянгол Гарьдманлай эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
43 Улаанбаатар Баянгол Гарьдманлай эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
44 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
45 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
46 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
47 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
48 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
49 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
50 Улаанбаатар Баянгол Гурван гал 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
51 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
52 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
53 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
54 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
55 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
56 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
57 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
58 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
59 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
60 Улаанбаатар Баянгол Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
61 Улаанбаатар Баянгол Дөлгөөн-Амьдрал нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
62 Улаанбаатар Баянгол Интерферон Альфа эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
63 Улаанбаатар Баянгол Интерферон Альфа эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
64 Улаанбаатар Баянгол Интерферон Альфа эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
65 Улаанбаатар Баянгол Интерферон Альфа эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
66 Улаанбаатар Баянгол Ирээдүй эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
67 Улаанбаатар Баянгол Ирээдүй эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
68 Улаанбаатар Баянгол Ливерген эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
69 Улаанбаатар Баянгол Ливерген эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
70 Улаанбаатар Баянгол Мангут 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
71 Улаанбаатар Баянгол Мангут 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
72 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
73 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
74 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
75 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
76 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
77 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
78 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
79 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
80 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
81 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
82 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
83 Улаанбаатар Баянгол Номун эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
84 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
85 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
86 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
87 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
88 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
89 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
90 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
91 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
92 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
93 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
94 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
95 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
96 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
97 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
98 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
99 Улаанбаатар Баянгол Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
100 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
101 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
102 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
103 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
104 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
105 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
106 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
107 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
108 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
109 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
110 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
111 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
112 Улаанбаатар Баянгол Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
113 Улаанбаатар Баянгол Юнимед-Интернэйшнл 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
114 Улаанбаатар Баянгол Юнимед-Интернэйшнл 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
115 Улаанбаатар Баянгол Юнимед-Интернэйшнл 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
116 Улаанбаатар Баянгол Юнимед-Интернэйшнл 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
117 Улаанбаатар Баянгол Юнимед-Интернэйшнл 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
118 Улаанбаатар Баянгол Өнө-энх - Эпимон 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
119 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
120 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
121 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
122 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
123 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
124 Улаанбаатар Баянзүрх Бриллиант эмнэлэг 300041 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
125 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
126 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
127 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
128 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
129 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
130 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
131 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
132 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
133 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
134 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
135 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
136 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
137 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
138 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
139 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
140 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
141 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
142 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
143 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
144 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
145 Улаанбаатар Баянзүрх АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
146 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
147 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
148 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
149 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
150 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
151 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
152 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
153 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
154 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
155 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
156 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
157 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
158 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
159 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
160 Улаанбаатар Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
161 Улаанбаатар Баянзүрх Геронтологийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
162 Улаанбаатар Баянзүрх Геронтологийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
163 Улаанбаатар Баянзүрх Дархандетект 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
164 Улаанбаатар Баянзүрх Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
165 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
166 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
167 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
168 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
169 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
170 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
171 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
172 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
173 Улаанбаатар Баянзүрх УБ Төмөр замын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
174 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
175 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
176 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
177 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
178 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
179 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
180 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
181 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
182 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
183 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
184 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
185 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
186 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
187 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
188 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
189 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
190 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
191 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300041 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
192 Улаанбаатар Баянзүрх Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 300041 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
193 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
194 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
195 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
196 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
197 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
198 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
199 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
200 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
201 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
202 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
203 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
204 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
205 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
206 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
207 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
208 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
209 Улаанбаатар Баянзүрх Хавдар судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
210 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
211 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
212 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
213 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
214 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
215 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
216 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
217 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
218 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
219 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
220 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
221 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
222 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
223 Улаанбаатар Баянзүрх Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
224 Улаанбаатар Баянзүрх Шинонмед 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
225 Улаанбаатар Баянзүрх Шинонмед 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
226 Улаанбаатар Баянзүрх Шинонмед 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
227 Улаанбаатар Баянзүрх Шинонмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
228 Улаанбаатар Баянзүрх ЭПИМОН ЭМНЭЛЭГ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
229 Улаанбаатар Баянзүрх Энэрэл мамоц 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
230 Улаанбаатар Налайх Налайх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
231 Улаанбаатар Налайх Налайх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
232 Улаанбаатар Налайх Налайх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
233 Улаанбаатар Налайх Налайх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
234 Улаанбаатар Налайх Налайх ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
235 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Авецина ХХК-ний эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
236 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Авецина ХХК-ний эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
237 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Гэгээн манал эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
238 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
239 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
240 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
241 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
242 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
243 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
244 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
245 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
246 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
247 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
248 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
249 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
250 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
251 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
252 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
253 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Мөнгөн гүүр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
254 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
255 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
256 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
257 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
258 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
259 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
260 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
261 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
262 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
263 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
264 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
265 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
266 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
267 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
268 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
269 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
270 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
271 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
272 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
273 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
274 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
275 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
276 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
277 Улаанбаатар Сонгинохайрхан УАУхааны элэг судлалын клиник төв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
278 Улаанбаатар Сүхбаатар АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
279 Улаанбаатар Сүхбаатар АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
280 Улаанбаатар Сүхбаатар АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
281 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
282 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
283 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
284 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
285 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
286 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
287 Улаанбаатар Сүхбаатар Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
288 Улаанбаатар Сүхбаатар Нийслэлийн хүрээ амаржих газар 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
289 Улаанбаатар Сүхбаатар Нийслэлийн өргөө амаржих газар 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
290 Улаанбаатар Сүхбаатар Нийслэлийн өргөө амаржих газар 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
291 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
292 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
293 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
294 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
295 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
296 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
297 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
298 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
299 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
300 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
301 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
302 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
303 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
304 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
305 Улаанбаатар Сүхбаатар Сүхбаатар ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
306 Улаанбаатар Сүхбаатар Сөүл эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
307 Улаанбаатар Сүхбаатар Сөүл эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
308 Улаанбаатар Сүхбаатар Сөүл эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
309 Улаанбаатар Сүхбаатар Сөүл эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
310 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
311 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
312 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
313 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
314 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
315 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
316 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
317 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
318 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
319 Улаанбаатар Сүхбаатар УБ Сонгдо эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
320 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
321 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
322 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
323 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
324 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
325 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
326 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
327 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
328 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
329 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
330 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
331 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
332 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
333 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
334 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
335 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
336 Улаанбаатар Сүхбаатар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
337 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
338 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
339 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
340 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
341 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
342 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
343 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
344 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
345 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
346 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
347 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
348 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
349 Улаанбаатар Сүхбаатар Цэргийн төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
350 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
351 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
352 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
353 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
354 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
355 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
356 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
357 Улаанбаатар Сүхбаатар ЭМЖЖ эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
358 Улаанбаатар Хан-Уул 401-р хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
359 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
360 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
361 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
362 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
363 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
364 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
365 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
366 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
367 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
368 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
369 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
370 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
371 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
372 Улаанбаатар Хан-Уул Асралтмед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
373 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
374 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
375 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
376 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
377 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
378 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
379 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
380 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
381 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
382 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
383 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
384 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
385 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
386 Улаанбаатар Хан-Уул Грандмед 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
387 Улаанбаатар Хан-Уул Интермед 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
388 Улаанбаатар Хан-Уул Интермед 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
389 Улаанбаатар Хан-Уул Интермед 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
390 Улаанбаатар Хан-Уул Интермед 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
391 Улаанбаатар Хан-Уул Рехамед эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
392 Улаанбаатар Хан-Уул Рехамед эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
393 Улаанбаатар Хан-Уул Рехамед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
394 Улаанбаатар Хан-Уул Сон медикал центр Улаанбаатар эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
395 Улаанбаатар Хан-Уул Сон медикал центр Улаанбаатар эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
396 Улаанбаатар Хан-Уул Хан-уул НЭ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
397 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
398 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
399 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
400 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
401 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
402 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
403 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
404 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
405 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
406 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
407 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
408 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
409 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
410 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
411 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
412 Улаанбаатар Хан-Уул Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
413 Улаанбаатар Чингэлтэй Синдура мед эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
414 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
415 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
416 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
417 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
418 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
419 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
420 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
421 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
422 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
423 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
424 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
425 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
426 Улаанбаатар Чингэлтэй Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
427 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
428 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
429 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
430 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
431 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
432 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
433 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэй ЭМТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ОНОШИЛГОО, ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ЭМБ - ОРОН НУТАГ
Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
1 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
2 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
3 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
4 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
5 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
6 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
7 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
8 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
9 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
10 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
11 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
12 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
13 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
14 Архангай Цэнхэр сум Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
15 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
16 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
17 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
18 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
19 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
20 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
21 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
22 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
23 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
24 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
25 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
26 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
27 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
28 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
29 Баян-Өлгий Өлгий сум Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
30 Баян-Өлгий Өлгий сум Жаншарапат 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
31 Баян-Өлгий Өлгий сум Жаншарапат 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
32 Баян-Өлгий Өлгий сум Жаншарапат 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
33 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
34 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
35 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
36 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
37 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
38 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
39 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
40 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
41 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
42 Баянхонгор Баянхонгор сум Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
43 Булган Булган сум Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
44 Булган Булган сум Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
45 Булган Булган сум Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
46 Булган Булган сум Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
47 Булган Булган сум Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
48 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
49 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
50 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
51 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
52 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
53 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
54 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
55 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
56 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
57 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
58 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
59 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
60 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
61 Говь-Алтай Есөнбулаг сум Оношилгоо, эмчилгээний цогц төв эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
62 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
63 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
64 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
65 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
66 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
67 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
68 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
69 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
70 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
71 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
72 Говьсүмбэр Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
73 Дархан-Уул Дархан сум Буянтай эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
74 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
75 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
76 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
77 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
78 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
79 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
80 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
81 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
82 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
83 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
84 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
85 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
86 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
87 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
88 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
89 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
90 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
91 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
92 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
93 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
94 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
95 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
96 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
97 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
98 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
99 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
100 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
101 Дорноговь Сайншанд сум Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
102 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
103 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
104 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
105 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
106 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
107 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
108 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
109 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
110 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
111 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
112 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
113 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
114 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
115 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
116 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
117 Дорнод Хэрлэн сум ДОРНОД БОЭТөв 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
118 Дундговь Сайнцагаан сум Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
119 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
120 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
121 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
122 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
123 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
124 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
125 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
126 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
127 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
128 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
129 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
130 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
131 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
132 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
133 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
134 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300037 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
135 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
136 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
137 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
138 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
139 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
140 Завхан Улиастай сум Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
141 Орхон Баян-Өндөр сум БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
142 Орхон Баян-Өндөр сум БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
143 Орхон Баян-Өндөр сум БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
144 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
145 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
146 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
147 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
148 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
149 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
150 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
151 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
152 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
153 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
154 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
155 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
156 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
157 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
158 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймаг медипас 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
159 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
160 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
161 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
162 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
163 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
164 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
165 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
166 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
167 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
168 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
169 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
170 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
171 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
172 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
173 Орхон Баян-Өндөр сум Орхон аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
174 Орхон Баян-Өндөр сум Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
175 Орхон Баян-Өндөр сум Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 300031 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
176 Орхон Баян-Өндөр сум Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
177 Орхон Баян-Өндөр сум Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
178 Орхон Баян-Өндөр сум Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
179 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
180 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
181 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
182 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
183 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
184 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
185 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
186 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
187 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
188 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
189 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
190 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
191 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
192 Сэлэнгэ Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
193 Сэлэнгэ Мандал сум Мандал сумын НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
194 Сэлэнгэ Мандал сум Мандал сумын НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
195 Сэлэнгэ Мандал сум Мандал сумын НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
196 Сэлэнгэ Мандал сум Мандал сумын НЭ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
197 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
198 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
199 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
200 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
201 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
202 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
203 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
204 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
205 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
206 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
207 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
208 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
209 Сүхбаатар Баруун-Урт сум Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
210 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
211 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
212 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
213 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
214 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
215 Төв Зуунмод сум Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
216 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
217 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
218 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
219 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
220 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
221 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
222 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
223 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
224 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
225 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
226 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
227 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
228 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
229 Увс Улаангом сум Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
230 Ховд Жаргаланд сум Ховд аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
231 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
232 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
233 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
234 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
235 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
236 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
237 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
238 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
239 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
240 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
241 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
242 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
243 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
244 Ховд Жаргалант сум Ховд аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
245 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
246 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
247 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
248 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
249 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
250 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
251 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
252 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
253 Хэнтий Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
254 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
255 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
256 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
257 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
258 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
259 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
260 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
261 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
262 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
263 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
264 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
265 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
266 Хөвсгөл Мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
267 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
268 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
269 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
270 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
271 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
272 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
273 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
274 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
275 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
276 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300036 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
277 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
278 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
279 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
280 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
281 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
282 Өвөрхангай Арвайхээр сум Өвөрхангай БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
283 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
284 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300032 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
285 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
286 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
287 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
288 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
289 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300033 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
290 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300034 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
291 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300035 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
292 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
293 Өмнөговь Даланзадгад сум Өмнөговь аймгийн БОЭТ 300040 Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ