Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна

post-title

ЭМДЕГ-аас ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журмын 4.3 дахь заалтын хүрээнд буюу гэрээт лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутаг тус бүрт хүртээмж хангалтгүй байгаа тусламж, үйлчилгээг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэмэлт сонгон шалгаруулалтыг selection.1818.mn цахим системээр зохион байгуулж байна.