Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын цахим систем нь 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд автоматаар хаагдаж, тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн нэхэмжлэлийг илгээх боломжгүй болж байна.

Иймд эрүүл мэндийн байгууллагууд мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө хуульд заасан хугацаанд сунгуулж, мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, захирамж, тушаал) албан бичгийн хамт info@emd.gov.mn хаягаар эсвэл ЭМДЕГ-ын бичиг хэрэгт хүргүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 70101116, 70101153, 70101159