Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Нэмэлт сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 3 хоног үлдлээ

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулсан лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа нэмэлт сонгон шалгаруулалтын тусгай шаардлагын материалыг (www.selection.1818.mn) цахим системээр 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүлээн авч байна. 

Нэмэлт сонгон шалгаруулалтын тусгай шаардлагын материал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 цаг 30 минутад дуусах тул оролцогч эрүүл мэндийн байгууллагууд тогтоосон хугацаанд материалаа бүрэн илгээнэ үү.