Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам

post-title

2023 оны 04 дүгээр сарын 23                                                                Улаанбаатар хот

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.9.11 дэх заалтын дагуу ”Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам-ын тогтоолын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авахаар Эрүүл мэндийн даатгалын цахим хуудсанд байршуулж байна. Саналыг info@emd.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна.

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМТАЙ ТАНИЛЦАХ

 

 

 

 

                        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР