Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Бөөрний дутмагшилын үеийн тусламж үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ

post-title

Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Бейшипа 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Жаншарапат 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Нурлий 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Сансар 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ Цогц 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ Оношилгоо, эмчилгээний цогц төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Энхийн зуун 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Энхийн зуун 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Бид 112651 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Буянтай эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Саран-Элит клиник 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Ач үйлс дэлгэрэх хувийн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ ЗАМЫН-ҮҮД СУМ Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ ЗАМЫН-ҮҮД СУМ Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОГОВЬ ЗАМЫН-ҮҮД СУМ Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын НЭ 112652 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 112651 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 112652 Бөөрний дутмагшил
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 1126541 Бөөрний дутмагшил
ДУНДГОВЬ САЙНЦАГААН СУМ Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДУНДГОВЬ САЙНЦАГААН СУМ Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ДУНДГОВЬ САЙНЦАГААН СУМ Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ДУНДГОВЬ САЙНЦАГААН СУМ Элбэрэл буян эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Одчим наран эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 112652 Бөөрний дутмагшил
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 1126541 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Ачит нар 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Ачит нар 1126511 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Их тавт 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Их тавт 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймаг медипас 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймаг медипас 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймаг медипас 1126511 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймаг медипас 1126511 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 112652 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 1126541 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Таван талын булаг эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Нямзул 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Нямзул 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Эхэн-Ус 112651 Бөөрний дутмагшил
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Эхэн-Ус 112651 Бөөрний дутмагшил
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Замбага эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Ачтан 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Аюурвэйд-Энх ХХК-ий Суджок 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Вестмед ХХК-ий Отгонтэнгэр 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Мангут 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Мөнх-оньч эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Нууц-Увидас рашаан 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Топаз 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Топаз 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Сорогзон эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Сорогзон эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ УБ мед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ УБ мед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ УБ мед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ УБ мед 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Юнимед-Интернэйшнл 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Бүсгүй 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Дархандетект 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Түмэншанд 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ УБ Төмөр замын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ УБ Төмөр замын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ УБ Төмөр замын эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Хавдар судлалын үндэсний төв 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Хавдар судлалын үндэсний төв 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Хавдар судлалын үндэсний төв 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Шинонмед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Шинонмед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Шинонмед 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Налайх ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Налайх ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Чимэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Чимэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Мөнгөн гүүр 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Мөнгөн гүүр 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Мөнгөн гүүр 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Натул эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Нефро мед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Халиунтолгой 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Интенсивкаре ХХК 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Интенсивкаре ХХК 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Интенсивкаре ХХК 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Интенсивкаре ХХК 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЯМН эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Үйлc бүтэмж эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Үйлc бүтэмж эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ 401-р хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Интермед 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Интермед 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-Уул ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-Уул ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-Уул ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-уул НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-уул НЭ 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хасу манал УБ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Синдура мед эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Синдура мед эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Чингэлтэй ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Чингэлтэй ЭМТ 112651 Бөөрний дутмагшил
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Чингэлтэй ЭМТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Мөнгөн морьт 112651 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Мөнхцохилохуй эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 112652 Бөөрний дутмагшил
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 1126541 Бөөрний дутмагшил
ХОВД БУЛГАН СУМ Ховд аймгийн Булган сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ХОВД БУЛГАН СУМ Ховд аймгийн Булган сумын НЭ 112652 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112652 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126541 Бөөрний дутмагшил
ХЭНТИЙ БОР-ӨНДӨР СУМ Хэнтий аймгийн Бор- Өндөр сумын ХНЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Мөнхтулгуур эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хүмүүн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ ХӨВСГӨЛ Цээнэ эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1126511 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ СУМ Отос намнан эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ХӨВСГӨЛ ИХ-УУЛ СУМ Отос намнан эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Ачтан ирээдүй эмнэлэг 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 1126511 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 112652 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 1126541 Бөөрний дутмагшил
ӨВӨРХАНГАЙ ХАРХОРИН СУМ Хархорин сумын НЭ 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨМНӨГОВЬ ДАЛАНЗАДГАД СУМ Өмнөговь аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил
ӨМНӨГОВЬ ДАЛАНЗАДГАД СУМ Өмнөговь аймгийн БОЭТ 112651 Бөөрний дутмагшил