Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Дунд чих хөхлөг сэртэнгийн өвчингийн тусламж үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ

post-title

Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Нур-Алтай 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Нур-Алтай 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ГОВЬСҮМБЭР СҮМБЭР СУМ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Бид 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР БАЯНӨНДӨР МЕД ЭМНЭЛЭГ 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Эрхэст-Оргил 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Эрхэст-Оргил 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Эрхэст-Оргил 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Эрхэст-Оргил 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Ачтан 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Ачтан 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ УБ Төмөр замын эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР АШУҮИС-ийн Төв Эмнэлэг (Сургалын нэгдсэн эмнэлэг) 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сөүл эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сөүл эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР ЭМЖЖ эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Интермед 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Сайнсайхан медикал эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ач заяа эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 030353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Жаргалан 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 380353 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин
ӨМНӨГОВЬ ДАЛАНЗАДГАД СУМ Өмнөговь аймгийн БОЭТ 030352 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин