Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Менингит, миелингүйтэлийн тусламж үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ

post-title

Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
АРХАНГАЙ ЦЭНХЭР СУМ Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
БАЯН-ӨЛГИЙ ӨЛГИЙ СУМ Нурлий 010292 Менингит, миелингүйтэл
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
БАЯНХОНГОР БАЯНХОНГОР СУМ Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
БУЛГАН БУЛГАН СУМ Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ГОВЬ-АЛТАЙ ЕСӨНБУЛАГ СУМ Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДАРХАН-УУЛ ДАРХАН СУМ Саран-Элит клиник 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДОРНОГОВЬ САЙНШАНД СУМ Идэр-Өлзийт хувийн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 010291 Менингит, миелингүйтэл
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 010292 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Одчим наран эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН УЛИАСТАЙ СУМ Одчим наран эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
ЗАВХАН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР СУМ Орхон аймгийн БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ОРХОН БАЯН-ӨНДӨР Эрдэнэт Медикал эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
СЭЛЭНГЭ МАНДАЛ СУМ Мандал сумын НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
СҮХБААТАР БАРУУН-УРТ СУМ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Аксион трейд 010292 Менингит, миелингүйтэл
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ТӨВ ЗУУНМОД СУМ Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УВС УЛААНГОМ СУМ Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАГАНУУР Багануур ЭМТ 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Ачтан 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Ачтан 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Баянгол ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Гурван гал 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Далд засал эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Идэрмэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Идэрмэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Номун эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Сод Топаз 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Талимаа 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Юнимед-Интернэйшнл 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ Өнө-энх - Эпимон 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР Баянзүрх Баянзүрх эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Бүсгүй 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Си Жи Эс 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ УБ Төмөр замын эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Шинонмед 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ ЭПИМОН ЭМНЭЛЭГ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энх-Ундарга эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ Энэрэл 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Налайх ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР НАЛАЙХ Налайх ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Авецина ХХК-ний эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан НЭ 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН Сонгинохайрхан ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН ЦНС 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СОНГИНОХАЙРХАН ЦНС 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Сүхбаатар НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Асралтмед эмнэлэг 010292 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Грандмед 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-Уул ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-Уул ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ Хан-уул НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ХАН-УУЛ ЭХ НЯРАЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХОЁР 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Чингэлтэй ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
УЛААНБААТАР ЧИНГЭЛТЭЙ Чингэлтэй ЭМТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Мөнгөн морьт 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Мөнгөн морьт 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД ЖАРГАЛАНД СУМ Ховд аймгийн БОЭТ 010292 Менингит, миелингүйтэл
ХОВД БУЛГАН СУМ Ховд аймгийн Булган сумын НЭ 010292 Менингит, миелингүйтэл
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХЭНТИЙ ХЭРЛЭН СУМ Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХЭНТИЙ БОР-ӨНДӨР СУМ Хэнтий аймгийн Бор- Өндөр сумын ХНЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХЭНТИЙ БОР-ӨНДӨР СУМ Хэнтий аймгийн Бор- Өндөр сумын ХНЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ХӨВСГӨЛ МӨРӨН СУМ Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 010291 Менингит, миелингүйтэл
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ӨВӨРХАНГАЙ АРВАЙХЭЭР СУМ Өвөрхангай БОЭТ 010292 Менингит, миелингүйтэл
ӨВӨРХАНГАЙ ХАРХОРИН СУМ Хархорин сумын НЭ 010291 Менингит, миелингүйтэл
ӨМНӨГОВЬ ДАЛАНЗАДГАД СУМ Өмнөговь аймгийн БОЭТ 010291 Менингит, миелингүйтэл