Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Уушгины хавхлагын эмгэгийн тусламж үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ

post-title

Аймаг, хот Сум, дүүрэг ЭМБ-ын нэр ОХБ код ОХБ нэр
ДОРНОД ХЭРЛЭН СУМ ДОРНОД БОЭТөв 054062 Уушгины хавхлагын эмгэгүүд
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР УБ Сонгдо эмнэлэг 054062 Уушгины хавхлагын эмгэгүүд
УЛААНБААТАР СҮХБААТАР Цэргийн төв эмнэлэг 054062 Уушгины хавхлагын эмгэгүүд