Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

post-title

2023 оны 06 дугаар сарын тусламж үйлчилгээний гүйцэтгэлийн нэхэмжлэлийг нийслэл дэх гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагууд invoice@emd.gov.mn, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд тухайн аймаг, дүүргийнхээ Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн цахим хаягт 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 23.59.59 цаг хүртэл хугацаанд илгээнэ үү.