Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ЭМДҮЗ-өөс баталсан шинэчилсэн тогтоолуудыг танилцуулах цуврал сургалтыг зохион байгуулж эхэллээ

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар эрүүл мэндийн даатгалын санг батлагдсан төсөвт багтаан үр ашигтай зохион байгуулах, иргэн даатгуулагчдын амь насыг аврах, нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг даатгалын сангаас бүрэн хариуцах, иргэдийг эрүүл мэндээс үүсэх санхүүгийн эрсдэлээс  хамгаалах, үр ашиггүй тусламж, үйлчилгээний тоо хэмжээг бууруулах, тусламж, үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, чанарыг сайжруулахад чиглэсэн өөрчлөлтүүдийг хийж шинэчилсэн журмуудыг баталсан.