Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг 9 болголоо

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжилтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа журам, тогтоолуудад шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн энэ оны зургаадугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар оруулж, батлуулаа.
 
Ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын санг  батлагдсан төсөвт багтаан үр ашигтай зохион байгуулах, иргэн даатгуулагчдын амь насыг аврах, нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг даатгалын сангаас бүрэн хариуцах, иргэдийг эрүүл мэндийн асуудлаас үүсэх санхүүгийн эрсдэлээс  хамгаалах, үр ашиггүй тусламж, үйлчилгээний тоо хэмжээг бууруулах, тусламж, үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, чанарыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. Тогтоол, журмуудад орсон өөрчлөлтүүдийг цувралаар танилцуулж байна.
 
Анхан шатны тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн 20%-ийг 2021 оны ЭМДҮЗ-ийн 13 дугаар тогтоолоор 14 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж олгож байсан бөгөөд тухай шалгуур үзүүлэлтээс зарим шалгуур үзүүлэлтийг өөрчлөх, шаардлагагүй шалгуур үзүүлэлтийг хасах зэргээр тохируулга өөрчлөлт хийж 9 болгон цөөрүүлж, хялбаршуулж, цахимжууллаа.