Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Зарим гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээг цуцаллаа

post-title

Энхсаран ХХК, Тунамалмед ХХК-иас  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээг  цуцлуулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ХАГГ-аас хэлцэл зохион байгууллаа.

Хэлцэлийн дүнд Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай байгуулсан, Тунамал мед ХХК-ийн Тунамал эмийн сангийн  “Даатгуулагчдад эмийн  үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх тусламж үйлчилгээг худалдан авах” гэрээг 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс, Энхсаран ХХК-ийн сувиллын  “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах”  гэрээг 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс  цуцалж, дуусгавар болголоо.