Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Баян-Өлгий аймгийн зарим эмийн сантай байгуулсан гэрээг түр түдгэлзүүлэв

post-title

Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Баян өлгий аймгийн комиссийн  2023 оны  07 дугаар сарын 07-ны өдрийн  хурлын шийдвэрээр Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандартын шаардлага хангаагүй тус аймгийн Хашаатын цагаан чулуут ХХК-ийн Тод фарм, Дөрвөн эрдэнэ фарм ХХК-ийн Био фарм, Баян өлгий хангамж ХХК-ийн МЭИК эмийн сангуудын тусгай зөвшөөрлийг 3 сарын хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тул нэр бүхий эмийн сангуудтай байгуулсан Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх тусламж үйлчилгээг худалдан авах гэрээг уг хугацаагаар түр түдгэлзүүллээ.