Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Шинэчилсэн тогтоол, журмын танилцуулах нэгдсэн сургалт Өвөрхангай аймагт эхэллээ

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс ЭМД-ын сангаас олгох санхүүжилтийн чиглээр хэрэгжиж байгаа журам, тогтоолд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ЭМДЕГ нь хууль тогтоомжыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гарсан шийдвэрүүдийн талаар танилцуулах ойлголт мэдээлэл өгөх, мэргэжил арга зүйгээр хангах сургалтыг хөдөө орон нутагт бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.