Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Төвийн бүсийн аймгуудад шинэчилсэн тогтоол, журмыг танилцуулах сургалт эхэллээ

post-title


ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны 6 дугаар сарын ээлжит хуралдаанаар ЭМД-ын сангаас олгох санхүүжилтийн тогтолцоог шинэчлэн баталсан. Ингэхдээ энэ удаагийн шинэчлэлд алслагдсан сум тосгоны эрүүл мэндийн байгууллагууд болон орон нутагт үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний тарифыг нэмэгдүүлж өгсөн.Тухайлбал Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгож буй тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээнд бүсчлэлийн коэффициентыг (Баруун бүс-1,15, хангайн бүс-1,1, Төвийн бүс-1,05, Зүүн бүс-1,05, Улаанбаатар-1 ) тохируулж өгсөн. Ингэснээр баруун бүсэд байршиж буй ЭМБ-ууд нь УБ хотод байршиж буй эмнэлгүүдээс 15%-иар илүү тарифаар Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлнэ гэсэн үг юм. Ингэснээр иргэн оршин байгаа газраа санхүүгийн ямар нэгэн эрсдэлд оролгүйгээр шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг авах боломж бүрдэх юм.

Үүнтэй холбоотойгоор ЭМДЕГ-аас шинэчилсэн тогтоол журмыг танилцуулах мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг хөдөө орон нутагт бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулж эхэлсэн.

НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж буй энэхүү сургалт өнгөрсөн 7 хоногт баруун бүсийн 8 аймгийг хамруулан зохион байгуулагдсан бол өнөөдөр төвийн бүсийн 8 аймгийг хамруулан Орхон аймагт үргэлжилж байна.

Сургалтад ЭМДЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнгээр ахлуулсан газар, хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, ДЭМБ-ын зөвлөхүүд, төвийн бүсийн 8 аймгийн ЭМДХ-ийн удирдлагууд, албан хаагчид, Орхон аймгийн өрх болон сумын Эрүүл мэндийн төв, Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, Хувийн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн ажилтан зэрэг нийт 100 гаруй хүн оролцож байна.