Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэрээг цуцаллаа

post-title

"Хурилдуур" ХХК-ийн эмийн сангаас Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх 2023 оны гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд 2 талын зөвшилцөл хийлээ.
 
Зөвшилцлийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, "Хурилдуур" ХХК-ийн хооронд байгуулсан Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэрээг 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болгож, цуцаллаа.
 
Цаашид Хурилдуур ХХК-ийн эмийн сан даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй болно.